Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

Predmet prvega semestra prvega letnika kemije

Predmet drugega semestra prvega letnika kemije

Predmet prvega letnika kemije

Predmet prvega letnika kemije

Predmet prvega letnika kemije in kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemije

Predmet drugega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Izbirni predmet  3. letnika

Strokovni izbirni predmet tretjega letnika kemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet 2. semestra 1. letnika biokemije

Osnove biologije, celična zgradba, tkiva in organi, organski sistemi živali in rastlin, razvoj in razmnoževanje, organizmi in okolje

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Strokovni izbirni predmet 3. letnika biokemije

Predmet zimskega semestra prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet letnega semestra prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega lentnika kemijskega inženirstva

Predmet tretjega letnika kemijskega inženirstva

Predmet tretjega letnika kemijskega inženirstva

Izbirni predmet kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet drugega in tretjega letnika kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet drugega in tretjega letnika kemijskega inženirstva.

Predmet prvega letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika tehniške varnosti

Predmet drugega letnika tehniške varnosti

Predmet drugega letnika tehniške varnost

Predmet drugega letnika tehniške varnosti

Predmet drugega letnika tehniške varnosti

Predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Izbirni predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Izbirni predmet 2. letnika tehniške varnosti

Predmet zimskega semestra prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet letnega semestra prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika študija kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet tretjega letnika kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika kemijske tehnologije

Predmet tretjega letnika kemijske tehnologije

Izbirni predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Izbirni predmet kemijske tehnologije

Splošni izbirni predmet prvega letnika VSŠ kemijska tehnologija

Predmet prvega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet tretjega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet tretjega letnika izrednega študija VSŠ kemijska tehnologija

Predmet tretjega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika MŠP Kemija

Predmet prvega letnika MŠP kemija

Predmet magistrskega študija kemije

Sktrokovni izbirni predmet magistrskega študija kemije

Predmet prvega letnika MŠP Biokemija

Predmet prvega letnika magistrskega študija biokemije

Predmet prvega letnika MŠP Biokemija

Predmet prvega letnika MŠP biokemija

Izbirni predmet MŠP Biokemija

Temeljni izbirni predmet drugega letnika MŠP Biokemija

Izbirni predmet prvega letnika MŠP biokemija

Izbirni predmet magistrskega študija biokemije

Izbirni predmet MŠP Biokemija

Izbirni predmet MŠP biokemija

Predmet prvega letnika MŠP kemijsko inženirstvo

Predmet prvega letnika MŠP kemijsko inženirstvo

Predmet drugega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Obvezni predmet drugega letnika MŠP Inženirstvo.

Strokovni izbirni predmet magistrskega študija kemijskega inženirstva

Izbirni predmet magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnka MŠP tehniška varnost

Sploštni izbirni predmet 1. in 2. letnika

Izbirni predmet 1. ali 2.  letnika

Izbirni predmet 1. in 2. letnika

Predmet tretjega letnika fizike (FMF)

Izbirni predmet prvega letnika FIZIKE (FMF)

Predmet 1. letnika enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija

Predmet za študente 1. letnika FIZIKE (FMF)

Predmet prvega letnika Pedagoške fakultete

Predmet prvega letnika pedagoške fakultete

Predmet prvega letnika gozdarstva

Izbirni predmet za študente STROJNIŠTVA (FS)